x

欢迎您访问盛京银行官方网站!

盛京银行头部logo
盛京银行头部logo2
首页 ? 资讯 ? 重要公告

《盛京银行信用卡章程》改版公告

 

《盛京银行信用卡章程》改版公告
 
尊敬的盛京银行信用卡持卡人:
  您好!根据业务发展需要,为向您提供更为优质的服务,我行对现有的《盛京银行信用卡章程》进行了修订和完善,形成了新版《盛京银行信用卡章程》,新版《盛京银行信用卡章程》自2018年10月29日生效。
特此公告。 
 
 
 
                       盛京银行股份有限公司
                         2018年9月14日   
 
 
 
附件:《盛京银行信用卡章程》
 
 

盛京银行 版权所有 Copyright©2008 辽ICP备15006379号